75TH ANNUAL MEETING OF THE ASSH  October 1-3 in San Antonio, Texas, USA https://asshannualmeeting.org

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 42. Ulusal Kurultayı 22-25 Ekim 2020 tarihlerinde

SANAL KURULTAY olarak gerçekleştirilecektir: http://plastikcerrahi2020.org/

17. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi ve 6. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi 15-18 Kasım 2020 tarihlerinde
ONLINE OLARAK gerçekleştirilecektir.

 

Web: http://elcerrahisi2020.org