ACİL  EL CERRAHİSİ ve MİKROCERRAHİ DERNEĞİ   Valikonağı Cad. Sezai Selek Sok. Akil Apt. No:6  D:5 Nişantaşı 34365, İSTANBUL  Tel: 0212. 2466124 Faks: 0212.2466124  E-mail: acelemder@gmail.com

Yönetim Kurulumuz


ACİL EL CERRAHİSİ ve MİKROCERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU


Başkan

Türker ÖZKAN

turker.ozkan@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, El Cerrahisi Bilim Dalı, İstanbul


İkinci Başkan

Kamuran Zeynep Sevim

kzeynep.sevim@gmail.com

S. B. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği İstanbul.


Genel Sekreter

Erol KOZANOĞLU

erol.kozanoglu@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul


Sayman

Hayri Ömer BERKÖZ

omerberkoz@hotmail.com

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, El Cerrahisi Bilim Dalı, İstanbul


Üye

Halil İbrahim Bekler

hbekler@yahoo.com

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi, El Cerrahisi, Ortopedi veTravmatoloji Bölümü, Kocaeli


Üye

Ayhan KILIÇ

kilicayhan@yahoo.com

Acıbadem Taksim Hastanesi, El Cerrahisi, Ortopedi ve Travmatoloji Birimi, İstanbul


Üye

Ayşin Karasoy YEŞİLADA

aysinkarasoy@yahoo.com

S. B. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği İstanbul
DENETLEME KURULU


Adnan UZUNİSMAİL

adnanuzunismail@gmail.com


Serdar Tunçer

serdartuncer@hotmail.com


Burcu Çelet ÖZDEN

burcucelet@hotmail.com
ONUR ve ETİK KURULU


Vedat ŞAHİN

dr.vsahin@superonline.com


Semra KARŞIDAĞ

semrakarsidag@yahoo.com


Gaye Taylan FİLİNTE

gayetaylan@yahoo.com

 

Ana Sayfa Derneğimiz Üyeler Hasta Bilgilendirme El Kulüpleri Linkler Toplantılar İletişim
English