İlk Yönetim Kurulu


Vakfın ilk Yönetim Kurulu ve görev taksimi:

Dr. Ayan GÜLGÖNEN Başkan

Şahap KOCATOPÇU Başkan Yardımcısı

Dr. Atilla OYMAK Üye

Bahri ERSÖZ Üye          

Nazım DÜZENLİ Üye

Turgut IŞIK Üye

Ayhan SUSKUN Üye

Sağlam DALAMAN Üye

Kudret BABAN Üye

Necmettin ÖZTEMİR Üye

Dr. Ergun SABAR Üye

Metin İPLİKÇİ Üye

Nezih TUNÇSİPER Üye

Ali Doğan SİNANGİL Üye

Vakfın ilk Denetim Kurulu Asil ve Yedek üyeleri şunlardır.


Talha ALTINBAŞAK Üye

Hulusi ÇETİNOĞLU Üye

Nihat YÜKSEL Yedek Üye

İlk Yürütme Kurulu


Vakfın ilk Yürütme Kurulu ve görev taksimi:

Turgut IŞIK Başkan

Dr. Ayan GÜLGÖNEN Başkan Yardımcısı

Dr. Atilla OYMAK Üye

Nazım DÜZENLİ Üye

Şahap KOCATOPÇU Üye