Rehberlik ve Yol Gösterici Akıl


Melvin P. Rosenwasser, MD


Dr. Robert E. Carroll 7 Kasım 1916 yılında Massachusetts Fall River’da dünyaya gelmiştir ve tıp eğitimini Yale Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Dr. Carroll, onu tanıyan herkese soru sormaları ve daha da önemlisi, yanıt aramaları için ilham kaynağı olmuştur.


Massachusetts General Hospital’da ortopedi ihtisası yapmış ve ardından yeni patronu Dr. Alan DeForest Smith’in teşvikiyle Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi’ne bağlı New York Orthopaedic Hospital’da el cerrahisi eğitimi almıştır. Dr. Smith, Dr. Carroll’u çağın öncü el cerrahlarını ziyaret ederek, o dönemde henüz gelişmekte olan el cerrahisi uzmanlık alanında pratik eğitim alması için yönlendirmiştir. Yaptığı gözlemler ve aldığı rehberlik Dr. Carroll’u el cerrahisi odaklı bir yıl süreli bir mezuniyet sonrası ortopedik cerrahi programı organize etmek konusunda cesaretlendirmiştir ve 1958 yılında başlattığı program A.B.D.’de bir ilktir. Bu el cerrahisi yandal programı anatomi ve fizyoloji prensipleri ile bilimsel literatürün dikkatli ve kapsamlı bir okumasına dayanmaktaydı. Dr. Carroll her zaman geriye bakıp kendi katkılarınının izlerini taşıyan önceki çalışmacıların eleştirel bakış açısından yararlanırdı. Öğretme sürecine olan sevgisini onu tanıyan herkes çok iyi bilirdi. El cerrahisine hakim olabilmenin temelinde anatomi olduğuna inanırdı ve çeşitli yapıların tanımlanması ile ilgili hitabet yeteneğini gösteren deyişleri çok ünlüydü. Bob Carroll yolculuğuna başasistanlarının, asistanlarının ve tıp öğrencilerinin tamamen kendine özgü bir tarzda rehberli ederek başlamıştı. Hepimizi daha iyi olabilmemiz için kamçıladı.


William McGuffey’in 19. yüzyılda yayınlanan ders kitabında çevirisi yayınlanan Aziz Jerome’in şu  deyişini severdi:


“İyi, daha iyi, en iyi,

Unut artık dinlenmeyi,

Olana dek iyi dediğin daha iyi,

Daha dediğin en iyi”.


Dr. Carroll belgelemeye ve tedavisi üstlendiği hastaların uzun dönem takiplerine çok önem verirdi. Yazı yazmanın tatmini ile beraber entellektüel süreci ve bilimselliğin değerini de överdi.


Mahalle fırıncısının 25 yıllık el bileği füzyonu sonuçlarını ya da yeni doğmuş bebeğini emziren pollisizasyon yaptığı annenin sonuçlarını göstermekten hoşlanırdı. 45 yıllık kariyerinde binlerce hastayı tedavi etmiş olsa da el cerrahisine bıraktığı asıl miras dünyanın farklı yerlerinde onun eğitim metodları ve hikayelerini yaşatan yetiştirdiği asistan ve uzmanlarda yatmaktadır.  


Gerçek bir rehber olarak, herkes onu liderimiz olarak gördü ve Dr. Caroll bizi genişletilmiş ailesi olarak kabul etti. Yetiştirdiklerinin başarılarından büyük gururla bahsederdi. İlerki yıllarda New York Ortopedi Hastanesi Ortopedi Araştırmaları Vakfı’nı kurdu ve kişisel olarak Japonya, Türkiye ve Almanya’dan gelen cerrahlar için bir yıllık el cerrahisi ihtisaslarını destekledi. Yaşamı ve kariyeri pekçoğumuzu etkiledi, fakat hep söylediği amacının sadece öğretmek olduğuydu ve öyle de yaptı.


Teşekkürler, Bob.