DUPUYTREN HASTALIĞI


 
Dupuytren Hastalığı Nedir?


Dupuytren hastalığı, deri altındaki fasya adı verilen yapının anormal kalınlaşmasıdır. Bu kalınlaşma avuç içinde başlar ve bazen parmaklara kadar uzanabilir. Sert kordonlar ve şişlikler gelişebilir ve bu da parmakların avuç içine doğru bükülmesine yol açabilir. Bu duruma Dupuytren kontraktürü adı verilir. Derinin etkilenmesine rağmen tendonlar gibi derin yapılar doğrudan etkilenmez. Nadiren de, bu hastalığın süreci boyunca parmakların üzerinde sertleşmeler olabilir ve planlar fibromatoz adı verilen ayak tabanında sertleşmeler de olabilir.
 

Dupuytren Hastalığının Sebebi Nedir?


Dupuytren hastalığında sebep tam olarak bilinmemektedir fakat etkilenen fasyada belli başlı biyokimyasal değişiklikler olmaktadır. Bu hastalık, kırk yaşın üzerindeki erkeklerde ve Kuzey Avrupalılarda daha sıktır. El yaralanmalarının ve belli başlı mesleklerin bu hastalığın riskini artırıp artırmadığı kesin olarak kanıtlanmamıştır.

Dupuytren Hastalığının Belirti ve Bulguları

Dupuytren hastalığının temel belirtileri avuçta sislikler ve çukurluklardır. Şişlikler genellikle çok serttir ve deriye sıkça yapışmışlardır. Kalın kordonlar gelişebilir ve bunlar avuç içinden bir veya birçok parmağa doğru uzanabilir. Genellikle yüzük parmağı ve serçe parmak etkilenir. Bu kordonlar bazen de tendonlarla karışabilir fakat bu kalınlaşmalar deri ve tendonlar arasındadır. Kordonlar parmaklarda eğilme veya kontraktürlere neden olabilir. Birçok olguda, her iki el de etkilenir fakat her iki el arasındaki hastalığın derecesi açısından fark olabilir.

Başlangıçta nodüller huzursuzluğa neden olabilir fakat bu kendiliğinden geçer. Zaten Dupuytren hastalığı genellikle ağrı ile seyretmez. Hastalık ilk başta, hastanın elini masa üstü gibi düz bir zemin üzerine koyamamasıyla fark edilir. Parmaklar avuç içine doğru büküldükçe el yıkamak, eldiven giymek, ek sıkışmak ve elleri cebe sokmak gibi aktivitelerde zorluklar başlar. Hastalığın gidişatı önceden tahmin edilemez. Bazı hastalarda sadece avuç içinde nodüller ve kordonlar gelişebilir. Fakat bazı hastalarda da parmaklar avuç içine doğru bükülür. Daha genç yaşlarda hastalığın ilerlemesi genellikle daha hızlıdır.

Dupuytren Hastalığının Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Hafif olgularda, özellikle de el işlevleri etkilenmediğinde sadece gözlem yeterlidir. İlerlemiş olgularda ise parmağı/parmakları düzeltmek için birkaç tedavi yöntemi mevcuttur. Tedavi seçenekleri şunlardır: Kollajenaz enjeksiyonu, iğneli aponörotomi ve açık cerrahi. Kollajenaz enjeksiyonunda, hastalıklı doku içerisine az bir miktarda ilaç verilir ve böylece bu doku zayıflatılır. Doku zayıfladıktan sonra parmak rahatlıkla kontrol edilir ve bazen düzeltilebilir. İğneli aponorotomide hastalıklı doku içerisine deriden enjektör ile seri girişler yapılarak Dupuytren kontraktürü dokusu kesilebilir. Kollajenaz enjeksiyonu ve iğneli aponörotomi, poliklinik şartlarında yapılabilecek işlemlerdir. El cerrahınız, bu işlemleri size muhtemel riskleri ve avantajlari ile daha da detaylı olarak anlatabilir. Böylece kendinize en uygun olan tedavi yöntemine birlikte karar verebilirsiniz.
 

Dupuytren Hastalığı’nda Özellikli Cerrahi Yaklaşımlar
 

1)Avuç içinde bir şişlik olması, cerrahi girişim gerekeceği veya hastalığın ilerleyeceği anlamına gelmez.

2)Hafif kontraktürlerde veya parmağın tabanının etkilendiği durumlarda, parmak şeklinin düzeltilmesi daha kolaydır. Özellikle orta ve uç eklemler etkilendiğinde, tam düzeltme mümkün olmamaktadır.


3)Eğer deri yeterli değilse, parmaklardaki açık yaraları kapamak için deri yaması kullanımı da gerekebilir.


4)Parmak uçlarının duyusunu sağlayan sinirler, kordonlar ile birbirine girmiş olabilir ve bu sinirlerin yaralanma olasılığını arttırır.


5)Cerrahi sonrası genellikle atelleme ve el terapisi de gerekebilir. Böylece parmağın maksimum pozisyonu ve işlevi sağlanabilir.


Not:  Bu bilgiler Amerikan El Cerrahları Topluluğu’nun internet sitesinden alınmıştır.  Sitemizin yapılandırılma çalışmaları sonrası yeni bilgiler eklenecektir.

Note: This material is taken from ASSH web site: www.assh.org