GANGLİON KİSTİ
 

Ganglion Kisti Nedir?

Ganglion kisti, elde ve el bileğinde, eklemlerin ve tendonların komşuluğunda olan ve çok sık görülen bir hastalıktır. Kistlerin en sık görüldüğü yerler bileğin sırtı, bileğin avuç içi tarafı, parmağın tabanı ve parmağın en uç eklemidir. Ganglion kisti, sapı olan bir su balonuna benzer. Bu balon şeffaf bir sıvı veya jelle doludur. Bu kistin sebebi tam olarak bilinmemektedir. Bazen eklem veya tendon hareketleri veya mekanik değişiklikler ganglion kistine sebep olabilir. Bu kistler, her yaşta gelişebilir.

Bu kistlerin boyutları değişebilir veya kistler kendiliğinden tamamen kaybolabilir. Kistler ağrısız olabilir veya olmayabilir. Bu kistler kanser değildir ve farklı yerlere yayılmazlar.

Ganglion Kistinin Tanısı Nasıl Konur?

Tanı, kistin yerine ve görünümüne bağlı olarak konur. Kistler genellikle oval veya yuvarlaktır ve bazen yumuşak, bazen de çok sert olabilirler. Parmağın avuç içi tarafında ve tabanında bulunan kistler tipik olarak çok serttir ve nohut büyüklüğündedir. Bu kistlerin üzerine bası uygulandığında veya sıkı kavrama hareketleri yapıldığında şiddetli ağrı oluşur. Bu kistlerin üzerine ışık düşürüldüğünde, transilluminasyon adı verilen durum gelişir ve ışık kistin öbür tarafından da görülebilir. Transilluminasyon, tanıda yardımcı olabilir. Doktorunuz, kistin etrafındaki kemik ve eklemlerde bir sıkıntı olup olmadığını görmek için sizden röntgen filmi de isteyebilir. Parmak ucuna yakın eklemlerdeki kistler, sıklıkla bir kemik çıkıntısına sebep olabilir.

Ganglion Kisti Nasıl Tedavi Edilir?

Tedavide cerrahi dışı yöntemler de kullanılabilir. Çoğu olguda, özellikle ağrısız olduklarında bu kistler sadece takip edilebilir ve bazen de kendiliğinden kaybolabilirler. Kistlerin ağrıya neden olması, hareketleri kısıtlaması veya hasta tarafından dış görünüşü bozdukları gerekçesiye istenmedikleri durumlarda tedavi için çeşitli seçenekler mevcuttur. Günlük aktivitelere bağlı ağrıyı azaltmak için, hastalara atel veya iltihap giderici ilaçlar verilebilir. Kistteki sıvıyı enjektörle çekmek ve böylece kistin içindeki basıncı azaltmak da bir tedavi seçeneğidir. Bu, poliklinik şartlarında bile yapılabilecek olan bir işlemdir ve basit bir enjektör bile yeterlidir. Bu kolay işlemin dezavantajı ise, kistin tekrarlama olasılığının yüksek oluşudur. Cerrahi dışı yöntemler başarısız olursa veya kist tekrarlarsa, cerrahi seçenekler düşünülmelidir. Cerrahi tedavi, kistin, eklem kapsülünün veya tendon kılıfının bir kısmıyla birlikte çıkartılmasını gerektirir. El bileğinde ganglion kisti olan olgularda, klasik açık cerrahi ve endoskopik girişim  başarılı sonuçlar verir. Cerrahi tedavi çok başarılı olmasına rağmen, bazen de kist tekrarlayabilir. Doktorunuz sizin için en iyi tedavi seçeneği  hakkında sizi bilgilendirecektir.


Not:  Bu bilgiler Amerikan El Cerrahları Topluluğu’nun internet sitesinden alınmıştır.  Sitemizin yapılandırılma çalışmaları sonrası yeni bilgiler eklenecektir.

Note: This material is taken from ASSH web site: www.assh.org