Madde I:  Kulübün Adı:  Gülgönen El Kulübü (GEK).

Tarihçe:  Başlangıçta Dr. Ayan GÜLGÖNEN tarafından İstanbul Pasteur Fransız Hastanesinde kurulmuş, 1979-1991 yılları arasında İstanbul Pastör Fransız Hastanesine, 1991 yılından sonra da Amerikan Hastanesi El ve Mikrocerrahi Merkezine El Cerrahisi ve Mikrocerrahi eğitimi için müracaat eden fellow’ların katılımı ile yıllar içinde genişlemiştir.

Madde II:  Amaçlar:

A) El Cerrahisi ve Rekonstrüktif Mikrocerrahide öğretim ve akademik desteğin en yüksek standartlara çıkarılması

B) Kulübün üyeleri ve aileleri arasında profesyonel ve sosyal dayanışmanın arttırılması

C) El Cerrahisi ve Mikrocerrahi eğitimi konusunda başarılı kişi ve kurumların desteklenmesi

Madde III:  Teşkilat:

Bölüm 1: Yöneticiler

GEK yöneticileri şunlar olmalıdır:  Dönem Başkanı, Danışma Kurulu üyeleri,

Sekreter-Sayman, Tarihçi

A) Dönem başkanı, bir yıl sonraki yıllık toplantının düzenlenmesinden sorumlu olan GEK üyesidir.  Dönem başkanı seçimi, tercihan üyenin kabulünün kronolojik sırasına göre yapılmalıdır.

B) Danışma Kurulu, Kulübü temsil eden üç üyeden oluşur.

C) Sekreter-Sayman, bir üyeden oluşur.

D) Tarihçi, topluluğun tarihi kaydını tutmalıdır ve dönem sınırı olmadan hizmetine devam etmelidir.

Madde IV: Üyelik:

Bölüm 1: Üyelik İçin Gerekli Özellikler

A) Pastör Fransız Hastanesi ve Amerikan Hastanesi El Cerrahi ve Mikrocerrahi Eğitim Programına katılan tüm cerrahlar GEK’nün asli üyesidirler.

B) GEK’nün’ asil üyeliği, GEK’nün yıllık toplantısına katılımı öngörür ve tüm eğitimsel ve sosyal aktivitelere katılmayı gerektirir.

C) Bir sonraki yıllık toplantıdan en az bir yıl önce, diğer merkezlerden mezun en fazla üç kişi, yıllık toplantıda GEK üyeleri tarafından üyelik için seçilebilirler.  Seçici üye, yıllık toplantıda, üyelerini seçmek üzere bizzat bulunmalıdır.  

D) Tüm yeni GEK üyeleri, ilk iki yıllık toplantıda bilimsel bir sunum yapmak zorundadır ve daha sonra da, aktif katılıma teşvik edilmelidir.

E) Tüm GEK üyeleri, yıllık toplantılarda bilimsel yayın sunmaya teşvik edilmelidir.

Madde V:  Gülgönen El Kulübünün Toplantıları

A) Yılda bir defa olmak üzere düzenlenir.

B) GEK Akşam yemeği İki yılda bir yapılan Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği Kongresi tarihlerine uygun tarih ve yerde yapılabilir.

C) Yıllık toplantılara katılım, GEK üyeleri, aileleri ve davetli misafirler ile sınırlıdır.  Bilimsel toplantıya katılmak isteyen GEK üyeleri tarafından getirilen davetli misafirler, Dönem Başkanı’ndan önceden onay almalıdır.

Madde VI:  Aidatlar ve Ödemeler

A) Yıllk GEK toplantısına katılan üyelerin masrafları, toplantıya katılanlar arasında eşit olarak bölüştürülür.