Prof.Dr. İsmail Hakkı Çallı’nın Özgeçmişi


Eğitim

- İlk Okul : Akhisar 1949 - 1954

- Orta Okul : Buca Orta Okulu 1954 -1957

- Lise : İzmir Atatürk Lisesi 1957-1960

- Üniversite : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1960 - 1966

- htisas : EÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı

 1966 1971

- Doçent : 1977

- Profesör : 1981

Akademik Kariyer

- 1973 Eylül– 1974 Eylül yıllarında 1 yıl , NewYork Columbia Üniversitesi

  Presbyterian Hastahanesinde El Cerrahisi bölümü Dr R Carroll Fellow

- AO İnternational kurs 11-17 aralık 1977 Davos İsviçre

- AO İnternal tespit kursu İnsel Hospital Bern İsviçre 21.ağostos

 21 Eylül 1986.

- Ortopedi ve Ttravmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı : 2003 - 2005

- Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı : 1991 - 1993

- El Cerrahisi Bilim Dalı Başkanlığı : 1992 - 1995

- Ege Ortopedi Travmatoloji ve Rehabilitasyon Derneği Başkanlığı

 1979 - 1982.

- VI.Türk El Cerrahisi Kongresi Kongre Başkanı 28-31 Ekim 1998

- Visiting Professor Program. Atina Ün.Ortopedi Kliniği. 20 - 28 Ekim 2009

Üyelik

- Türk Tabibler Birliği

- Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD

- Ege Ortopedi- Travmatoloji ve Rehabilitasyon Derneği

- Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği

- SICOT ( Uluslar arası ortopedi ve Travmatoloji Birliği)

- International Federation of Societies for Surgery of he Hand IFSSH

- Federation of the European Societies for Surgery of the Hand FESSH

- Intra-Universitary Turkish-Greek Orthopaedic Assocition

- RE Carroll Hand Club

Yabancı Dil

- İngilizce