TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı  

www.tiskmcv.org.tr

Fotoğraftakiler:

Dr. Türker Özkan, TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kutlu Işık, Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Burcu Çelet Özden, Vakıf Müdürü Sema Uslu.  “15 Ocak 2013”

ACİL  EL CERRAHİSİ ve MİKROCERRAHİ DERNEĞİ   Valikonağı Cad. Sezai Selek Sok. Akil Apt. No:6  D:5 Nişantaşı 34365, İSTANBUL  Tel: 0212. 2466124 Faks: 0212.2466124  E-mail: acelemder@gmail.com

        HER yıl binlerce iş kazasının meydana geldiği Türkiye’de, yaz aylarında uzuv kopmalarının arttığını ifade eden TİSK Mikrocerrahi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan, “Deneyim… Haberin Devamı…

        Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kutlu Işık, Rekonstrüktif  Mikrocerrahi Derneği’nin düzenlemekte olduğu Temel Mikrocerrahi Kurslarına destek vermek amacı ile, Derneğin talep etmiş olduğu dört adet (Zeiss) Laboratuvar Eğitim Mikroskopu (80.000 Euro + KDV) ve Mikrocerrahi Aletlerini (10.00 Euro + KDV) Vakıf adına satın alarak 15 Ocak 2013 tarihinde Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği yetkililerine teslim etmiştir.


TİSK MİKROCERRAHİ ve REKONSTÜRKSİYON VAKFI, demirbaşında bulunan OPMI1 ZEISS Ameliyat Mikroskobunu, 13.11.2013 tarihinde, Mikrocerrahi ameliyatlarında kullanılmak üzere ihtiyaç talep eden İstanbul Üniversitesi  İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’ne teslim etmiştir.

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı

Tisk EK 2.pdf

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, tıbbın en ileri teknolojilere dayalı bu alanında tedavi ve eğitim yapmak, bilimsel araştırmaları desteklemek, geliştirmek ve yeni merkezler kurulmasını sağlamak amacıyla 12 Temmuz 1985 tarihinde kurulmuştur.

Bu amaç çerçevesinde hizmet vermek üzere planlanmış olan TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Hastanesi'nin temeli 23 Kasım 1993 tarihinde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından İstanbul'da atılmıştır.

İnşaatı tamamlanan Hastane, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından 19 yıllığına önemli bir hastane grubuna kiraya verilmiştir.

Ahmet Tanır

Opr. Dr. Ahmet TANIR  1948 - 2011

Tisk EK 1.pdf

TİSK MİKROCERRAHİ ve REKONSTRÜKSİYON VAKFI’nın Üyelerimizin Mikrocerrahi Eğitimlerine maddi desteği artarak devam ediyor.

Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği tarafından düzenlenen Temel Mikrocerrahi Kurslarına (www.turkrmcd.org/kurslar.phd) katılmak isteyen adaylar içerisinden, ACELEMDER Değerlendirme Kurulu tarafından müracaatları değerlendirilen adayların Kurs katılım ücretleri Vakıf tarafından karşılanmaya devam ediliyor.


Birçok üyemizin Vakıf desteği ile Temel Mikrocerrahi Laboratuvar Eğitimlerini aldığı “Zürih Mikrocerrahi Kurs” Programı, Kurs programı yöneticisi Mrs. Rosmeria Frick’in emekli olması nedeniyle tek taraflı olarak durdurulmuştur.

Mrs. Frick’in belirli dönemlerde Ankara’da yeni açılan  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Mikrocerrahi Eğitim Laboratuvarında Mikrocerrahi eğitimine destek vereceği öğrenilmiştir; Derneğimizin girişimi ile, aynı şartların Türkiye’de Vakıf desteği ile adaylarımıza tekrar sağlanması için girişimler sürdürülmektedir. Ayrıca, Temel ve İleri düzey mikrocerrahi laboratuvar eğitimi almak isteyen yeni adayların eğitimleri için Dernek ve Vakıf Yönetim Kurulları yerli/yabancı tüm olanaklar değerlendirmektedir.


2015 yılı için,Temel Mikrocerrahi Eğitimini daha önce tamamlamış olan toplam 20 cerrah’ın, “Columbia University Medical Center, Microsurgery Research & Training Laboratory, New York, Amerika”da (microsurg.hs.columbia.edu) düzenlenecek “İleri Mikrocerrahi Laboratuvar Kursu”nun katılım ücreti ve kursiyerin New

Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği’nin 24-27 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da düzenlemiş olduğu Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kongresine, katılan 20 Uzman Doktor’un “Kongre Kayıt Ücreti” Mikrocerrahi Eğitimine Destek amacı ile TİSK Vakfı tarafından karşılanmıştır.


Gene, 29 Ekim - 1 Kasım 2014 tarihleri arasında İstanbul Kogre Merkezi’nde gerçekleştirilen “Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı”na katılacak olan 20 Asistan Doktorun ve 20 Uzman Doktorun “Kurultay Katılım ücretleri” TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı tarafından karşılanmıştır.


TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu, Dernek Üyelerimizin ve Mikroseverlerin Microsurgery ve Journal of Hand Surgery Dergilerinden ücretsiz yararlanabilmeleri için, her iki derginin www.acelemder.com “Online Aboneliğini” 2015 yılı için yenilemiş; Bu dergilere ilave olarak Hand Dergisinin de online abonmanlığı için gerekli yazışmaları tamamlamıştır.


TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı’nın Ülkemizdeki Hekimlerin Mikrocerrahi Eğitimine Katkıları ve Kurumların yeterli fiziki şartlara kavuşturulması için yapmış olduğu destekler her geçen gün artarak devam etmektedir: http://acelemder.com/TiskMV//duyurular.html

silt.jpg

York’ta bir haftalık konaklama ücretinin TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı tarafından karşılanmasına Vakıf Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.

Eğitim programının içeriği ve adayların kurs görecekleri tarihler ile ilgili teknik çalışmayı Yönetim Kurulu Üyelerimiz Doç.Dr. Ayhan Kılıç ve Opr. Dr. Ömer Berköz yürütmektedir.

Ana Sayfa Derneğimiz Üyeler Hasta Bilgilendirme El Kulüpleri Linkler Toplantılar İletişim
English