ACİL  EL CERRAHİSİ ve MİKROCERRAHİ DERNEĞİ   Valikonağı Cad. Sezai Selek Sok. Akil Apt. No:6  D:5 Nişantaşı 34365, İSTANBUL  Tel: 0212. 2466124 Faks: 0212.2466124  E-mail: acelemder@gmail.com

Başkanın Mesajı

Değerli meslektaşlarım,


2012 yılında kıymetli hocamız Prof. Dr. Türker Özkan tarafından “ iş sağlığı ve güvenliği, ilk yardım, yanık, uzuv yaralanmaları ve kayıplarının önlenmesi ile El Cerrahisi ve Mikrocerrahi faaliyetlerinin ülkemizde etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, bu alanlarda çalışmalar yapan farklı disiplinlerdeki kişiler ve kuruluşlar arasındaki dayanışmayı, bilimsel ve sosyal işbirliğini geliştirmek, bu alanda çalışma yapan kişi ve kuruluşları desteklemek ve bu alanda farkındalık yaratmak” amacı ile kurulan derneğimize, kuruluşundan bu yana çeşitli yönetim organlarında görev alarak hizmet etmeye çalıştım. Bu süre zarfında yapılan faaliyetlerin, ülkenin dört bir yanında El Cerrahisi ve Mikrocerrahi alanında emek veren sağlık çalışanları ve hizmet bekleyen hastalar için ne kadar büyük bir katkı sağladığına şahit oldum.


10 Haziran 2023 tarihinde yapılan olağan genel kurulda başkanlık görevini devraldığım bu derneği; yukarıda belirttiğim amaçlar doğrultusunda çok daha iyi yerlere getirmek en büyük dileğim.


İnanıyorum ve umut ediyorum ki yeni yönetim kurulundaki çok değerli meslektaşlarımın ve bu işe gönül veren üyelerimizin desteği ile bunu başaracağız.


Sevgi ve saygılarımla,


10.06.2023


Hayri Ömer Berköz


Ana Sayfa Derneğimiz Üyeler Hasta Bilgilendirme El Kulüpleri Linkler Toplantılar İletişim
English