ACİL  EL CERRAHİSİ ve MİKROCERRAHİ DERNEĞİ   Valikonağı Cad. Sezai Selek Sok. Akil Apt. No:6  D:5 Nişantaşı 34365, İSTANBUL  Tel: 0212. 2466124 Faks: 0212.2466124  E-mail: acelemder@gmail.com

Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği Türkçe ve İngilizce Logolarına ulaşmak için tıklayınız:

Değerli meslektaşlarım,


Prof.Dr. Rıdvan Ege hocamız 1991 yılında yayınlamış olduğu
El Cerrahisi kitabında,
“Bana göre bir konunun tarihi gelişimi bilinir ve emek veren ustaları yakından tanınırsa, o konu çok sevilir ve o konuya daha iyi yakınlaşılır. Bu inançla ben de El Cerrahisinin dün ve bugünündeki ünlülerinden birçoğunu yakından tanımaya çalıştım. Onları bugüne uymayan görüş ve uygulamaları ile veya yapamadıkları ile değil, o gün için yaptıkl...

DEVAMI
Başlarken…

El Cerrahisi

Parmak ucundan başlayıp omuza kadar olan bölgedeki cilt, cilt altı, kas, tendon (kas kirişi), sinir, damar, eklem ve kemik ile ilgili her türlü yaralanma, hastalıklar ve sorunlar El Cerrahisi'nin temel konularını oluşturmaktadır.


Mikrocerrahi

Rekonstrüktif mikrocerrahi, vücudumuzdaki küçük yapılar üzerinde hassas ameliyatların yapılabilmesi için özelleşmiş ameliyat mikroskopları ve çok küçük özel aletlerin kullanıldığı bir cerrahi alandır. Çıplak gözle görülenden elli kat daha büyük büyütme altında, saç kadar ince dikişlerin kullanıldığı bir cerrahi alan olan mikrocerrahide cerrahlar, çapları 1 mm’den küçük olan kesik damar ve sinirleri onarabilmektedir.
Sağlık Bakanlığı Replantasyon Uygulamaları Genelgesi için tıklayınız.
Replantasyon yapabilecek merkezlerin listesi için tıklayınız.
Doğrudan Başvuran Hastaların Sevk Algoritması için tıklayınız.
112 Komuta Kontrol Merkezi Sevk Algoritması için tıklayınız.

Haberler

Kurucu Başkanın Mesajı

Tanım ve Çalışma Alanlarımız

Üye olma hakkı ve üyelik işlemleri…

Madde 3- Dernek üyeliği için Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen esaslara göre fiil ehliyetine sahip olmanın yanı sıra aşağıdaki şartlar aranır:


I. Asli üye: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, El Cerrahisi ve Mikrocerrahi uygulamalı cerrahi konularda eğitim ve öğrenim görmüş, veya bu konuda yetişmekte olan hekimler bu derneğe asli üye olabilirler.       Değerli Üyelerimiz, T.İ.S.K. Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon
        Vakfı
’nın (www.tiskmcv.org.tr ) “Mikrocerrahi Eğitimine” destek amacı ile yıllık online abonelik ücretlerini karşılamış olduğu Microsurgery, The Journal of Hand Surgery ve Hand Therapy Dergilerine online ve ücretsiz olarak ulaşabirsiniz.

Teknik destek ve şifre için:

Opr.Dr. Erol KOZANOĞLU: erol.kozanoglu@istanbul.edu.tr

DEVAMI Üyelik Başvuru Formu

Üye Başvuru Formu

Ana Sayfa Derneğimiz Üyeler Hasta Bilgilendirme El Kulüpleri Linkler Toplantılar İletişim
English