ACİL  EL CERRAHİSİ ve MİKROCERRAHİ DERNEĞİ   Valikonağı Cad. Sezai Selek Sok. Akil Apt. No:6  D:5 Nişantaşı 34365, İSTANBUL  Tel: 0212. 2466124 Faks: 0212.2466124  E-mail: acelemder@gmail.com

Kurucu Başkanın Mesajı

Değerli meslektaşlarım,


Prof.Dr. Rıdvan Ege hocamız 1991 yılında yayınlamış olduğu El Cerrahisi kitabında, “Bana göre bir konunun tarihi gelişimi bilinir ve emek veren ustaları yakından tanınırsa, o konu çok sevilir ve o konuya daha iyi yakınlaşılır. Bu inançla ben de El Cerrahisinin dün ve bu günündeki ünlülerinden birçoğunu yakından tanımaya çalıştım. Onları bugüne uymayan görüş ve uygulamaları ile veya yapamadıkları ile değil, o gün için yaptıkları ile gözümde ve gönlümde yüceltmişimdir.” diyor; ve 2004 yılında düzenlenen IX. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongre Kitabının ön sözünde,Türk El Cerrahisinde geçen 42, kurucusu olduğu Dernekte geçen 27 yılını, olayları yaşayan biri olarak biraz da öykü halinde Dünyada ve Bizde El Cerrahisinin Tarihi Gelişimibaşlığı altında bizlere aktarıyor.


Prof.Dr. Ayan Gülgönen hocamız tarafından  1978 tarihinde yurdumuzda ilk defa başlatılan Mikrocerrahi Uygulama örneklerini, Rekonstrüktif  Mikrocerrahi ve Modern El Cerrahisinin Türkiye’de tarihsel gelişiminin önemli kilometre taşlarını ise, kardeş dernek Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği’nin (www.turkrmcd.org) Tarihçe menüsünde (http://turkrmcd.org/tarihce.pdf) ben sizlere sunmaya çalıştım.


Yukarıda belirtilen her iki kaynaktan, Türkiye’de El Cerrahisi ve Mikrocerrahi alanındaki bilgi ve ustalıkların  nasıl geliştiğini izleyebiliyoruz. Bu deneyimlerin bu alana ilgi gösterecek diğer cerrahlara en iyi şekilde aktarılması çok büyük önem taşımaktadır.


Derneğimiz bu konudaki  eksikliklerin giderilmesine katkıda bulunmayı, çok önemsemektedir:


Bu nedenle, temel amaçlarımızdan ilki, El Cerrahisi Kulüplerinin canlandırılması ve üyelerimiz arasında gerçek aile bağlarının, güvenin, mesleki ve sosyal dayanışmanın oluşturulması;


İkincisi ise, özel şartlarda tedavi imkanı bulamayan, acil el cerrahisi ve acil mikrocerrahi uygulamaları gerekli olan acil hastaların üst düzeyde hizmet alabilmeleri için tüm şartların zorlanması, bu konuda hizmet veren eğitim  kurum ve kuruluşlarının, kamu hastanelerinin  desteklenmesidir.


Derneğimizin, mevcut sağlık sorunlarının hafifletilmesine; yetişmemize ve yetiştirmemize katkısı olması umudu ile sevgi ve saygılar sunuyorum.


27.08.2012

Türker Özkan

Ana Sayfa Derneğimiz Üyeler Hasta Bilgilendirme El Kulüpleri Linkler Toplantılar İletişim
English