DERNEK HABERLERİ

Temel amacı “El Cerrahisi ve Mikrocerrahi faaliyetlerinin ülkemizde etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, bu alanda çalışmalar yapan farklı disiplindeki kişiler ve kuruluşlar arasındaki dayanışmayı, bilimsel ve sosyal işbirliğini geliştirmek” olan Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği [ACELEMDER], 20/07/2012 tarihinde, 34-185/ 160 kütük numarası ile kuruluş işlemlerini tamamlamış; Dernek Tüzüğü, İstanbul Valiliğince tetkik edilerek 5253 sayılı Dernekler Kanununa uygun olduğu 23/07/2012 tarihinde tescil edilmiştir.

 

Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği [ACELEMDER] IV. Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Haziran 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi:

Dernek Yönetim Kurulu Üyeliklerine: Türker Özkan (Başkan), Ömer Özkan (Başkan Yardımcısı), Erol Kozanoğlu (G. Sekreter), Kamuran Zeynep Sevim (Sayman), Zekeriya Tosun (Üye), Semra Karşıdağ (Üye), Fatih Kabakaş (Üye);

 

Dernek Denetleme Kurulu Üyeliklerine: Adnan Uzunismail, Serdar Tunçer, Ayşin Karasoy Yeşilada; Onur ve Etik Kurul Üyeliklerine, Halil İbrahim Bekler, Ayhan Kılıç, Burcu Çelet Özden, Hayri Ömer Berköz, seçildiler.

 

HABERLER VE DUYURULAR

Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nun Basın Açıklaması:

“ SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN “…  Devamı>

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerahi Derneği’nin düzenlemiş olduğu 40. Ulusal Kurultay, Antalya’da gerçekleştirildi. Kurultay’da  “Ayan Gülgönen” adına “El ve Üst Ekstremite Yaralanmaları” Oturumu düzenlendi.  (www.plastikcerrahi2018.org)

Saygıdeğer meslektaşlarımız,

Türkiye’de mikrocerrahi alanındaki eğitim, araştırma ve uygulamalara destek vermeyi amaçlayan TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı ihtiyacı olan kliniklere Mikrocerrahi Seti bağışı yapmaya devam etmektedir.

 

Derneğimiz, talepleri alacak ve Vakfa değerlendirme ve bağış süreçlerinde yardımcı olacaktır. Devamı >

“The Complete Hand Surgeon: Flaps You Should Know After Fellowship.”

 

This course targets current and upcoming hand fellows to provide them with the skills and knowledge of common upper extremity flaps, skin coverage and vascular bone transfer.

The course will feature hands-on cadaveric dissection guided by a talented faculty.

 

http://www.assh.org/Portals/3/Documents/Handouts/AM18_FELLOWS%20LAB.pdf

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı , 07 Ağustos 2018 tarihinde, Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi ve ACELEMDER Başkanı Prof.Dr. Türker Özkan’ın da katılmış olduğu törende, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’na bir adet  SPY Kızılötesi Fluoresan Angiografi Perfüzyon ve Değerlendirme Cihazı Bağışı ve Bir adet Mikrocerrahi Alet Seti bağışı yapmıştır.

Teslim Töreni ile ilgili Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Basın Bürosu’nun hazırlamış olduğu “kupürlere” ulaşmak için

Tıklayınız >

(Soldan sağa): Prof.Dr. Ramazan Kahveci (Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi) Prof.Dr. Selçuk Akın (El Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı), Prof.Dr. Ekrem Kaya (Tıp Fakültesi Dekanı), Prof.Dr. Tahsin Yakut (Hastane Başhekimi),Sn. İzzettin Küçük (Bursa Valisi), Prof.Dr. Türker Özkan (TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi), Prof.Dr. Yusuf Ulcay (Uludağ Üniversitesi Rektörü).  07.08.2018

Dördüncü Asya Pasifirk Mikrocerrahi Kongresi, 10-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği tarafından Antalya’da gerçekleştirildi. Devamı >

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, 03 Temmuz 2018 tarihinde,  (Konya) Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi MeramTıp Fakültesi Hastanesi’ne bir adet SPY Kızılötesi Fluoresan Angiografi Perfüzyon ve Değerlendirme Cihazı bağışında bulunmuştur.

Törende Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi  Dekanı  Sayın Prof.Dr. Celalettin Vatansev, Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi ve ACELEMDER  Başkanı Prof.Dr. Türker Özkan’a teşekkür plaketi vermiştir. 03.07.2018

 

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, 26 Haziran 2018 tarihinde,  (Kayseri) Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’na bir adet SPY Kızılötesi Fluoresan Angiografi Perfüzyon ve Değerlendirme Cihazı Bağışı; Ayrıca, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’na ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi El Cerrahisi Bilim Dalı’na ise toplam iki adet Medicon “Mikrocerrahi Seti” bağışında bulunmuştur.

Törende, Erciyes Üniversitesi Rektörü

Sayın Prof.Dr. Muhammet Güven, ACELEMDER  Başkanı Prof.Dr. Türker Özkan’a teşekkür plaketi vermiştir. 26.06.2018

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstürksiyon Vakfı , 19 Haziran 2018 tarihinde,  (Antalya) Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi  Anabilim Dalı’na bir adet SPY Kızılötesi Fluoresan Angiografi Perfüzyon ve Değerlendirme Cihazı Bağışı;Ayrıca,

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’na, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi’ne, SB Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’ne, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi El Cerrahisi Bilim Dalı’na  toplam dört adet Medicon “Mikrocerrahi Seti” bağışında bulunmuştur.

 

Törende,  Akdeniz Üniversitesi Sayın Prof.Dr. Mustafa Ünal  tarafından ACELEMDER  Başkanı Prof.Dr. Türker Özkan ve Dernek Başkan Yardımcısı  Prof.Dr. Ömer Özkan’a teşekkür plaketi verilmiştir.19.06.2018

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı , 05 Ekim 2018 tarihinde, Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi ve ACELEMDER Başkanı Prof.Dr. Türker Özkan’ın da katılmış olduğu törende, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’na bir adet  SPY Kızılötesi Fluoresan Angiografi Perfüzyon ve Değerlendirme Cihazı Bağışı yapmıştır. 05.06.2018

Kongre Açılış Paneli  Derneğimizin Onursal Başkanı Prof.Dr. Ayan Gülgönen adına gerçekleştirildi: Microsurgery in Turkey and in The Word Comemoration of Prof. Ayan Gülgönen (Pioneer of Microsurgery in Turkey). Moderatör Türker Özkan, Co-Moderatör Serdar Tunçer, Konuşmacılar: Türker Özkan, Fu Chan Wei, Joan Pio Hong.

TİSK Bilimsel Toplantısı 11 Mayıs 2018 tarihinde Antalya’da gerçekleştirildi. Devamı >

Derneğimiz Üyelerinden Sayın Doktor Orhan Kaymakçalan,  Şikago/Amerika’da, bu yıl da (17. kez)  “TOP DOCTORS” seçilerek, Amerika’da çalışan El Cerrahları arasında ilk 100 El Cerrahı arasına girmiştir. Devamı >

21-24 Haziran 2017 tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen EuroHand2017

Kongresi'nde, TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı'nın kurucularından ve ilk Yönetim Kurulu Başkanı

olan merhum Prof. Dr. Ayan Gülgönen için özel anma toplantısı düzenlendi.

 

Anma Toplantısına TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan

katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

TİSK Mikrocerrahi Vakfı, 06.12.2017 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD-El Cerrahisi BD; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD; Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği; Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği; Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği; Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD; Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği’ne birer adet “Mikrocerahi Seti” hediye etmiştir. 06.Aralık 2017

TİSK Mikrocerahi Vakfı, 07.11.2017 tarihinde S.B. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği’nde gerçekleştirilen “Replantasyonlar” Konulu Eğitim Toplantısında, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği; Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD; S.B. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği; S.B. İstanbul Sultan Abdulhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği; S.B. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji / El Cerrahisi Kliniği; Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Replantasyon Sorumlularına birer adet “Mikrocerrahi Seti” Hediye etmiştir. 07.Kasım 2017

TIBBİ CİHAZ ve MİKROCERRAHİ ALET BAĞIŞI:

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’na , bir adet SPY Kızılötesi Fluoresan Angiografi Perfüzyon Değerlendirme Cihazı ve bir adet “Mikrocerrahi Alet Seti bağışlamıştır. 29.06.2017

 

Aynı tarihte, Vakıf  tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’na da bir adet “Mikrocerrahi Alet Seti” hediye edilmiştir.

 

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı’ndan Ege’ye anlamlı bağış…https://youtu.be/Vbf4YKFvYyQ

TIBBİ CİHAZ ve MİKROCERRAHİ ALET BAĞIŞI:

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı tarafından, AELEMDER’in de katkıları ile, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’na, mikrocerrahi operasyonlarının başarılı olup olmadığının ameliyat esnasında tespit edilmesini sağlayan SPY Kızılötesi Fluoresan Angiografi Perfüzyon Değerlendirme Cihazı bağışlandı.13.06.2017

 

Aynı tarihte, Vakıf  tarafından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’na ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’na birer adet “Mikrocerrahi Alet Seti” hediye edildi. 13.06.2017

 

http://www.selcuk.edu.tr/duyuru.aspx?h=43162

http://m.iha.com.tr/konya-haberleri/selcuk-tipta-doku-kanlanmasini-gosteren-cihaz-bagisi-konya-1731032/

 

 

UZUV KAYBI MEVSİMİ.

Prof. Dr. Türker Özkan'ın röportajını 13.06.2017 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde okuyabilirsiniz.

 https://t.co/BYQSC49OLa

(https://twitter.com/tiskmcv/status/874565767165030402?s=09)

 

TIBBİ CİHAZ BAĞIŞI:

 

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, 14 Nisan 2017 tarihinde, Acil El Cerrahi ve Mikrocerrahi Derneği’nin katkıları ile, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’na bir adet SPY Kızılötesi Fluoresan Angiografi Perfüzyon Değerlendirme Cihazı bağışlamıştır.

 

Aynı tarihte, Vakıf tarafından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne de bir adet “Mikrocerrahi Alet Seti” hediye edilmiştir.

 

TIBBİ CİHAZ ve MİKROCERRAHİ ALET BAĞIŞI:

 

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, Derneğimizin de katkıları ile,  S. B. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’na, bir adet  SPY Kızılötesi Fluoresan Angiografi Perfüzyon Değerlendirme Cihazı ve  bir adet  “Mikrocerrahi Alet Seti” bağışlamıştır. 02.05.2017

 

 

TIBBİ CİHAZ ve MİKROCERRAHİ ALET BAĞIŞI:

 

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, bir adet SPY Kızılötesi Fluoresan Angiografi Perfüzyon Değerlendirme Cihazı ve bir adet “Mikrocerrahi Alet Seti bağışlamıştır. 01.06.2017

 

TIBBİ CİHAZ BAĞIŞI:

 

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, ACELEMDER’in  katkıları ile, 16 Mart 2017 tarihinde Ankara Hacettepe  Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’na bir adet “SPY Kızılötesi Fluoresan Angiografi Perfüzyon Değerlendirme Cihazı” hediye etmiştir.

TIBBİ CİHAZ BAĞIŞI:

 

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, 16.Mart 2017 tarihinde, Acil El Cerrahi ve Mikrocerrahi Derneği’nin katkıları ile, Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’na bir adet SPY Kızılötesi Fluoresan Angiografi Perfüzyon Değerlendirme Cihazı bağışlamıştır.

 

TIBBİ CİHAZ BAĞIŞI:

 

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, 16.Mart 2017 tarihinde, Acil El Cerrahi ve Mikrocerrahi Derneği’nin katkıları ile, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’na bir adet SPY Kızılötesi Fluoresan Angiografi Perfüzyon Değerlendirme Cihazı bağışlamıştır.

 

TIBBİ CİHAZ BAĞIŞI:

 

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, 17.Mart 2017 tarihinde, Acil El Cerrahi ve Mikrocerrahi Derneği’nin katkıları ile, İstanbul,Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstürktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’na bir adet SPY Kızılötesi Fluoresan Angiografi Perfüzyon Değerlendirme Cihazı bağışlamıştır.

 

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri 31.01.2017 tarihinde Sağlık Bakanlığını ziyaret etmiş, Sağlık Bakanımız Sayın Prof.Dr. Recep Akdağ’a Vakfın yapmış olduğu hizmetler ve Ülkemizde Mikrocerrahi Eğitimine verilen destek hakkında bilgi vermiştir.

Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği ve Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nın müşterek olarak düzenlemiş oldukları Denizli Bölgesel Toplantısı, 19 Kasım 2016 tarihinde, Prof.Dr. Fahir Demirkan’ın Başkanlığında Denizli’de gerçekleştirildi.

Tıbbi Cihaz Bağışı: TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı,  10.11. 2016 tarihinde “ACELEMDER”in  katkıları ile, Sağlık Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Araştırma Hastanesi’ne  bir adet SPY Kızılötesi Fluoresan Angiografi Perfüzyon Değerlendirme Cihazı bağışlamıştır.

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, 03 Kasım 2016 tarihinde Acil El Cerrahi ve Mikrocerrahi Derneği’nin katkıları ile, Ankara, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne  bir adet SPY Kızılötesi Fluoresan Angiografi Perfüzyon Değerlendirme Cihazı bağışlamıştır

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, 29.09. 2016 tarihinde Acil El Cerrahi ve Mikrocerrahi Derneği’nin katkıları ile, İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi’ne  bir adet SPY Kızılötesi Fluoresan Angiografi Perfüzyon Değerlendirme Cihazı bağışlamıştır.

 

Bilgi için video: SPY Kızılötesi Fluoresan Anjiyografi ve Perfüzyon Değerlendirme Sistemi

 

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, 29.09. 2016 tarihinde Acil El Cerrahi ve Mikrocerrahi Derneği’nin katkıları ile, İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne  bir adet SPY Kızılötesi Fluoresan Angiografi Perfüzyon Değerlendirme Cihazı bağışlamıştır.

Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneğinin düzen- lemiş olduğu 27. Temel Mikrocerrahi Kursu, TİSK Mikrocerrahi ve Rekons-trüksiyon Vakfı’nın Ana Sponsorluğunda ve ACELEMDER’in katkıları ile, 4-8 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul Lepra Hastanesi’nde gerçekleştirildi.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yenilenen “Mikrocerrahi Laboratuvarı” için, TİSK Mikrocerrahi ve  Rekonstrüksiyon Vakfı tarafından bağışlanan Tam donanımlı “Carl Zeiss Öğretmen ve Öğrenci Eğitim  Mikroskopları”13.07.2016 tarihinde Vakıf  Yönetim Kurulu Üyeleri Prof.Dr. Türker Özkan, Sn. Av. Başar Ay ve Sn. Av. Hakan Yıldırımoğlu’nun katılımıyla, Hastane yönetimine teslim edilmiştir.

Tıbbi̇ Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Düzenleme 19 Nisan 2016 tarihinde yayınlandı. Devamı...

13. Avrupa Mikrocerrahi Federasyonu Kongresi 21-26 Nisan 2016 tarihlerinde Antalya’da başarılı olarak gerçekleştirildi.

 

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı bu büyük organizasyonun “Ana Sponsorluğunu” üstlendi.

 

TİSK Vakfı Tanıtım Broşürüne ulaşabilirsiniz.

 

Aşağıdaki resimde Kongreye katılan Vakıf Yönetim Kurulu Üyelerinen bir kısmını görmektesiniz.

 

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı’nın Üyelerimizin Mikrocerrahi Eğitimlerine maddi desteği artarak devam ediyor.

 

Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği tarafından düzenlenen Temel Mikrocerrahi Laboratuvar Kurslarına (www.turkrmcd.org/kurslar.phd) katılmak isteyen ve ACELEMDER - Vakıf Bilimsel Değerlendirme Kurulu tarafından müracaatları değerlendirilen adayların, Kurs katılım ücretleri TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı tarafından karşılanmaya devam etmektedir.

 

Bilgi ve Başvurular: Dernek ve Vakıf Bilimsel Kurul  Sekreteri Uzman Dr. Erol Kozanoğlu: erol.kozanoglu@istanbul.edu.tr

 

DEVAMI

S&T AG“nin President ve CEO’su Mr. Markus Spingler’in “Welcome to the History of Microsurgery ... and a tribute to the pioneers…”

 

pp sunusuna ve sunu metnine ulaşabilirsiniz.

 

Derneğimizin Sağlık Bakanlığı ile birlikte ücretsiz düzenlemiş olduğu 1. Acil El Yaralanmaları ve Uzuv Kopmaları Sempozyumu 2014 12 Nisan 2014 Cumartesi günü, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

TTB-Etik Bildirgeleri kitabı yayımlandı; elektronik olarak www.tpcd.org.tr/fileadmin/belgeler/etik_bldgeler2010.pdf adresinden ulaşılabilir.

Kamuoyunda kısaca YENİ TAM GÜN YASASI olarak bilinen 6514 sayılı "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 18 Ocak 2014 tarih ve 28886 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 6514 sayılı kanunun yayınlandığı Resmi Gazete’ye ulaşmak için lütfen tıklayın.

Protokol İle Oluşturulmuş ve Tıpta Uzmanlık Kurulunca Kabul Edilmiş Uzmanlık Eğitimi Programları

(güncelleme: 08 Nisan 2014): www.tuk.saglik.gov.tr/programlar/prog399.html

Sağlık Bakanlığının Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği 26 Nisan 2014 ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. Kanunun yayınlandığı Resmi Gazete’ye ulaşmak için lütfen tıklayın.

26 Nisan 2014 tarihinde değişen ve yenilenen Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğindeki değişiklikler ile ilgili olarak, TTB Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış olan bilgi notuna ulaşmak için lüfen tıklayın.

6. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 157’si uzman, 83’ü asistan, 240 meslektaşımızın katılımı ile 24-27 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. Haberin devamı için lütfen tıklayın.

Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği’nin 25. Kuruluşu kutlandı. Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği’nin Tarihçesi: “Kuruluştan-Günümüze Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği”

 

Hazırlayan: Kurucu Başkan Türker ÖZKAN.

Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı

08 Mayıs 2018 tarihinde Denizli’de yapıldı:

 

Dernek Yönetim Kurulu Üyeliklerine: Levent Yalçın (Başkan), Hayati Durmaz (Başkan Yardımcısı), Eren Cansü (Genel Sekreter), Melih Bağır (Sayman), Nazım Karalezli (Üye), Arif Türkmen (Üye),  Tahir Sadık Sügün (Üye), Murat Sinan Engin(Üye), Hasan Onur Arık (Üye) Seçilmişlerdir.

 

Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği’nin düzenlemiş olduğu XXIV, Temel Mikrocerrahi Kursu 17 Mart 2015 tarihinde SB Şişli Hamidiye Etfal EAH, İstanbul’da yapıldı.

 

ACELEMDER’in bilimsel olarak katkıda bulunmuş olduğu ve TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı’nın maddi olarak desteklemiş olduğu, Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği’nin düzenlemiş olduğu  Temel Mikrocerrahi Kursları devam ediyor:

 

XXV. Temel Mikrocerrahi Kursu 24.11.2015 tarihinde GATA-Ankara’da gerçekleştirildi.

 

XXVI. Temel Mikrocerrahi Kursu 23.02.2016  tarihinde Gaziosmanpaşa Hastanesi-İstanbul’da gerçekleştirildi.

 

XXVII. Temel Mikrocerrahi Kursu 04.10.2016 tarihinde İstanbul Üniversitesi DETAM, İstanbul’da gerçekleştirildi..

 

XXVIII. Temel Mikrocerrahi Kursu 09.01.2017 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul’da gerçekleştirildi.

 

XXVIX. Temel Mikrocerrahi Kursu 04.04.2017 tarihinde Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konya’da gerçekleştirildi.

 

XXX. Temel Mikrocerrahi Kursu 03.10.2017 tarihinde Sağlık Bakanlığı Gühane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara’da  gerçekleştirildi.

 

XXXI. Temel Mikrocerrahi Kursu 04.12.2018 tarihinde İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilecektir.

 

RMCD 2019 yılı “Temel Mikrocerrahi Eğitim Kurslarının” tarih ve yerleri Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği (http://www.turkrmcd.org/kurslar.php) tarafından açıklanmasını takiben müracaatlar alınarak TİSK Mikrocerrahi Vakfı Bursiyerlerinin belirlenmesine,  ACELEMDER  Değerlendirme Komisyonu tarafından (acelemder@gmail.com) katkıda bulunulacaktır.

 

“American Society for Surgery of the Hand” 70. Annual Meeting”i, 10-12 Ekim 2015 tarihlerinde Seattle, Amerika’da gerçekleştirildi.

 

Soldan sağa: Melvin P. Rosenwasser, MD (Robert E. Carroll Professor of Hand Surgery, Columbia University Medical Center; Director, Trauma Training Center / Hand Fellowship) Dr. Türker Özkan ve William H. Seitz, Jr., MD (ASSH Kongre Başkanı),

“4. Brunelli El Cerrahisi Kulübü Toplantısı” 5 Aralık 2015 tarihinde, Brescia, İtalya’da gerçekleştirildi. Dr. Giorgio Brunelli (solda) ve Dr. Türker Özkan.

İstanbul Tıp Fakültesi El Cerrahisi Bilim Dalı, Şişli Hamidiye Etfal EAH Plastik Cerrahi / Ortopedi / Fizik Tedavi Kliniklerinin El Cerrahisi Ortak Eğitim Toplantıları PowerPoint Sunularına itf-sisliegitimseminerleri@outlook.com adresinden ulaşabilirsiniz. Destek ve Şifre için: Dr. Dağhan Dağdelen: da_delen@yahoo.co.uk

Tüm sayılarına ücretsiz ulaşabilirsiniz: http://www.ifssh.info/ezine.html

Yan dal uzman hekimleri, yan dal kadrosu bulunma şartı aranmaksızın uzmanlık dallarında boş kadro bulunması durumunda ilgili sağlık kuruluşlarında çalışabilecektir; Yan dal uzmanı hekimler böylece hem ana dal hem de yan dal alanı ile ilgili olarak sağlık hizmeti sunabilecektir

Devamı: Danıştay 10 ve Danıştay 10-1

Sağlık Bakanlığından özel hastane ve tıp merkezlerinde Kadro dışı geçici çalışma ile ilgili açıklama… Devamı: Ek1

Yan Dal Uzmanlarının bağlı bulundukları Ana Dalda uygulama yapabileceklerine dair,konu ile ilgili Tıpta Uzmanlık Kurulu Kararı ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yazısı.

Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) El Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı 29.09.2016 tarihinde güncellendi. El Cerrahisi Uzmanlık Müfredatı. Yeni 2016

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2023 Yılı Sağlık İş Gücü Hedefleri ve Sağlık Eğitimi dokümanı yayımlandı: Devamı

Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 05 2018 tarihinde Antalya’da yapıldı:

 

Dernek Yönetim Kurulu Üyeliklerine: Serhan Tuncer (Başkan), Sinan Bilgin (2. Başkan), Bülent Saçak (Genel Sekreter), Hömer Berköz (Sayman), Ayhan Kılıç (Üye);  Savaş Serel (Üye), Bmehmet Naci Acar (Üye);

Dernek Denetleme Kurulu Üyeliklerine: Zekeriye Tosun, Zeynep Denez Akdeniz, Burak kaya;

Dernek Etik Kurulu Üyeliklerine:  Murat Topalan, A. Kadir Bacakoğlu, Mehmet Bayramiçli seçilmişlerdir.

Türk Plastik, Reakonstrüktif ve Estetik Cerahi Derneği’nin Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Ekim 2018 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilmiş, Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof.Dr. Sühan Ayhan seçilmiş ve 2018-2020 döneminde görev yapacak kurullar şu şekilde oluşmuştur : > Devamı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi, Dernek Üyemiz Prof. Dr. Cenk Demirdöver, European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (ESPRAS)  Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Prof. Dr. Cenk Demirdöver aynı zamanda, EBOPRAS Yönetim kurulu üyesi ve EBOPRAS Uzmanlık İlişkileri Komite başkanlığı görevini yürütmektedir. Tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı’nın 15 Mart 2018  Perşembe günü saat 09.30’da Maslak Acıbadem Hastanesi Konferans Salonu’nda yapılan Olağan Mütevelli Heyet Toplantısında, önümüzdeki 3 (üç) yıl görev yapmak üzere, Sn. Rıza Kutlu IŞIK Mütevelli Heyet Başkanlığına, Sn. Necmettin ÖZTEMİR  Mütevelli Heyet Başkan Yardımcılığına oy birliği ile seçilmiştir.

 

Aynı dönem içinde Sn. Necmettin ÖZTEMİR, Sn. Mücahit ATMANOĞLU, Sn. Metin EMİROĞLU, Sn. Prof. Dr. Türker ÖZKAN, Sn. Hakan YILDIRIMOĞLU  gerçek kişi olarak, M. Sinan ABEŞ (TİSK Temsilcisi),  Sn. Özgür BARUT (MESS Temsilcisi), Sn. Başar AY (Tekstil İşverenleri Sendikası Temsilcisi), Sn. H. Serdar ŞARDAN (ÇEİS Temsilcisi), Sn. M. Feridun UZUNYOL (KİPLAS Temsilcisi) ) ve Sn. Barış HAŞEMOĞLU (İNTES Temsilcisi) tüzel kişi olarak Yönetim Kurulu üyeliğine, Sn. Nadir YÜRÜKTÜMEN  ve Sn. Ayşe Gül İREN Denetim Kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından:

(Sağlık Bilimleri Temel Alanı) Doçentlik Sınavı Başvuru Şartları (2018 Nisan Dönemi).

Devamı >

 

EMOT Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Sait ADA:  “ Ekip olmayı başarmak..”

Kurucuları arasında yer aldığım ve şu an Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığım EMOT’un kuruluş sürecini ve 25 yıl içerisinde neler yaptığını anlatan; aynı zamanda bugün gelinen nokta ile ilgili verilerin de bulunduğu bir dergi hazırladık. Devamı>

 

Derneğimizin Onursal Başkanı Prof.Dr. Ayan GÜLGÖNEN hakkında:

Başarıyı ve Gelişmeyi Hedef Alan bir Hayat…

Prof.Dr. Ayan GÜLGÖNEN

(1937-2016)’ hazırlayanları, başta Proje Direktörü Prof.Dr. Vedat Şahin’i ve ekibini  tebrik eder;  Kemik Eklem Derneği Yönetim Kurulu Üyelerine, esere katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara teşekkür ederiz.

 

A C E L E M D E R

ezine ifssh, Mayıs 2018 sayısı

 

Ulaşmak için > Tıklayınız.

 

ezine ifssh, Ağustos 2018 sayısı çıktı.

 

Ulaşmak için >Tıklayınız.

 

Konya, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 9-13 Ekim tarihleri arasında 'Temel Mikrocerrahi Kursu' düzenleyecektir. Bilgi için > bilsevince@yahoo.com