ACİL  EL CERRAHİSİ ve MİKROCERRAHİ DERNEĞİ   Valikonağı Cad. Sezai Selek Sok. Akil Apt. No:6  D:5 Nişantaşı 34365, İSTANBUL  Tel: 0212. 2466124 Faks: 0212.2466124  E-mail: acelemder@gmail.com

   Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği Türkçe ve İngilizce Logolarına ulaşmak için tıklayınız:

Değerli meslektaşlarım,


2012 yılında kıymetli hocamız Prof. Dr. Türker Özkan tarafından “ iş sağlığı ve güvenliği, ilk yardım, yanık, uzuv yaralanmaları ve kayıplarının önlenmesi ile El Cerrahisi ve Mikrocerrahi faaliyetlerinin ülkemizde etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, bu alanlarda çalışmalar yapan farklı disiplinlerdeki kişiler ve kuruluşlar arasındaki dayanışmayı, bilimsel ve sosyal işbirliğini geliştirmek, bu alanda çalışma yapan kişi...

DEVAMI
Başlarken…

El Cerrahisi

Parmak ucundan başlayıp omuza kadar olan bölgedeki cilt, cilt altı, kas, tendon (kas kirişi), sinir, damar, eklem ve kemik ile ilgili her türlü yaralanma, hastalıklar ve sorunlar El Cerrahisi'nin temel konularını oluşturmaktadır.


Mikrocerrahi

Rekonstrüktif mikrocerrahi, vücudumuzdaki küçük yapılar üzerinde hassas ameliyatların yapılabilmesi için özelleşmiş ameliyat mikroskopları ve çok küçük özel aletlerin kullanıldığı bir cerrahi alandır. Çıplak gözle görülenden elli kat daha büyük büyütme altında, saç kadar ince dikişlerin kullanıldığı bir cerrahi alan olan mikrocerrahide cerrahlar, çapları 1 mm’den küçük olan kesik damar ve sinirleri onarabilmektedir.

Sağlık Bakanlığı Replantasyon Uygulamaları Genelgesi için tıklayınız.
Doğrudan Başvuran Hastaların Sevk Algoritması için tıklayınız.

Haberler ve Duyurular

Başkanın Mesajı

Tanım ve Çalışma Alanlarımız

Üye olma hakkı ve üyelik işlemleri…

Madde 3- Dernek üyeliği için Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen esaslara göre fiil ehliyetine sahip olmanın yanı sıra aşağıdaki şartlar aranır:


I. Asli üye: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, El Cerrahisi ve Mikrocerrahi uygulamalı cerrahi konularda eğitim ve öğrenim görmüş, veya bu konuda yetişmekte olan hekimler bu derneğe asli üye olabilirler.Uzuv Kopmalarında İlk Yardım. TİSK MCV      

DEVAMI Üyelik Başvuru Formu

Üye Başvuru Formu

Ana Sayfa Derneğimiz Üyeler Hasta Bilgilendirme El Kulüpleri Linkler Toplantılar İletişim
English