Linkler

v.beta.01.01./017

#acil_pic

"İşçilerimizi kaderleriyle baş başa bırakmayacağız."

English

#Duyurular

Duyurular

Acımız sonsuz

Devamı…

e-Yayınlarımız…

Vakif Tanitim Katologu 2016.pdf

Vakıf çalışmalarında özellikle şu amaçlar göz önünde tutulacaktır:

Vakıf Mikrocerrahi ve Rekonstrüktif cerrahi konusunda ameliyat ve bakım ile protez gereken hastalara gerekli tedaviyi sağlar. Bu hastalardan maddi durumu tedavi ücretlerini karşılamaya yeterli olmayanlara durumlarıyla orantılı olarak ücretsiz tedavi sağlanır

A .

Mikrocerrahi ve rekonstrüktif  cerrahi alanında tedavi üniteleri, hastane, eğitim ve araştırma kurum ve enstitüleri oluşturur. Ayrıca bu işletmelere yaşamsal kaynak sağlamak üzere gerekli inşaat ve tesisleri yapar, yaptırır ve bu tesis ve yapıları işletir, işlettirebilir veya kiraya verir.

B .

Mikrocerrahi ve rekonstrüktif cerrahi ile iş kazalarının önlenmesine yönelik olarak TİSK ve üyesi İşveren Sendikalarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği ile ilkyardım konularında ulusal veya uluslararası seminer, toplantı, konferans ve eğitimler vb. faaliyetler düzenleyebilir veya bunlara katılabilir ve destekleyebilir.

C .

Mikrocerrahi ve rekonstrüktif  cerrahi ile iş sağlığı ve güvenliği alanında yayın yapabilir.

D .

Vakıf, kurulacak eğitim tesislerinde en az % 10 kapasitesini yetenekli ancak maddi imkandan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az % 10’unu maddi imkanı olmayan hastalara tahsis eder.

E .

Amaçlarımız

Vakıf, Tıp tarihinin modern dönüm noktalarından birisini oluşturan mikrocerrahi alanında Türkiye’de gerçekleştirilebilecek tüm bilimsel araştırmalarla, uygulama ve eğitim çalışmalarını yapmayı ana amacı saymaktadır.

Amaçlarımız:

Vakıf, Tıp tarihinin modern dönüm noktalarından birisini oluşturan mikrocerrahi alanında Türkiye’de gerçekleştirilebilecek tüm bilimsel araştırmalarla, uygulama ve eğitim çalışmalarını yapmayı ve desteklemeyi ana amacı saymaktadır.

Vakıf çalışmalarında özellikle aşağıdaki amaçlar göz önünde tutulacak olup bu faaliyetlerin ve yardımların şekli, tutarı ve uygulama esasları Yönetim Kurulunun Vakıf senedine uygun şekilde düzenleyeceği ve Mütevelli Heyetçe onaylanan bir yönetmelikle tespit edilir.

Mikrocerrahi ve rekonstrüktif tıp alanında eleman yetişmesine destek ve olanak sağlar.

F.

İşyerlerinde mikrocerrahi müdahelesi gerektiren iş kazasına uğrayan çalışanların başarılı çocuklarına tahsil yardımı sağlar.

G .

İş kazası sonucunda hayatını kaybeden çalışanların ailelerine “post-travma” desteği sağlar.

H .

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı

Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Ofis Bulvar

D Blok Kat:10 Ofis:69 Sarıyer-İstanbul - Tel: 0212 345 05 43/44 - Faks: 0212 345 05 45